Stabilní hasicí zařízení pro velké budovy

Ochrana osob a majetku před požárem je součástí povinností, které se týkají každého majitele budovy, ve které se skladují hořlaviny nebo se v ní pohybují lidé. Velmi oblíbené jsou sprinklery. Díky jejich vysoké účinnosti je dokonce vyžadují i pojišťovny.

Nebezpečí požáru prakticky do určité míry hrozí kdykoliv a kdekoliv. SHZ neboli stabilní hasicí přístroje hlásí požár již ve stádiu jeho rozvoje, a proto je vzniklé riziko pro osoby snížené na minimum.

SHZ pro hromadné garáže

Sprinklerová zařízení nemají být instalovány pouze v obchodních domech, kancelářských budovách a dalších stavbách, kde se shromažďují lidé nebo zde pracují. Tato povinnost se týká například i hromadné garáže. Pokud například garáž nesplňuje podmínky pro rychlý zásah hasičů, je nutné, aby byla vybavena stabilním hasicím zařízením a byla zde možnost jednoduchého zásobování vodou.

Zákon řeší také ochranu kulturních památek. Pokud jsou v dané budově umístěny movité kulturní památky, musí být povinně vybavena SHZ. Sprinklery je mnohdy vhodné instalovat i v budovách, kde nejsou přímo vyžadovány.

Možnosti sprinklerů

Sprinklery jsou k dispozici v mnoha variantách technického řešení. Záleží tedy na možnostech objektu a preferencích majitele budovy. Možné je zvolit ze zařízení s vlastní zásobní nádrží, s napojením na veřejný vodovod nebo zařízení závislé na dodávce vody. Všechna zařízení však reagují na vysokou tepelnou změnu vznikající při požáru, která aktivuje spuštění systému.

Sprinkplan s.r.o.

Potřebujete-li poradit nebo naprojektovat zařízení, které je pro vás nejvhodnější, můžete se obrátit například na společnost Sprinkplan s.r.o. Více informací naleznete na www.sprinkplan.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 + 6 =