Jak se instaluje dopravní značení pro dočasné uzavírky?

V Brně je už evergreenem, že jakmile začne být trochu hezky, celé město se rozkope. Šaliny jezdí jinými trasami a řidiče trápí uzavírky. Brno v tom ale není samo. Rekonstruuje a opravuje se po celé republice. Nejde o žádný výmysl, modernizace se provádí vždy tehdy, když je to už opravdu nevyhnutelné.

Značka „Musíme to opravit“ dokáže naštvat mnoho řidičů. Všichni by si však měli uvědomit, že uzavírky jim nedělá někdo naschvál. Opravovat komunikace je nezbytné a nejlepší doba k tomu je léto. Jednak je hezké počasí, jednak je dost lidí pryč na dovolených, takže ve městech nebývá takový provoz.

Kdo vlastně žádá o uzavírku silnice a zajišťuje dočasné dopravní značení?

O uzavírku silnice žádá právnická či fyzická osoba a musí k tomu mít dobrý důvod. Nejčastěji jím bývá údržba či oprava silnice, v tomto případě bývají žadatelem stavební firmy. Zda bude nebo nebude žádosti vyhověno, rozhoduje příslušný silniční úřad. Rozhoduje se na základě patřičných podkladů, kde musí být uvedeno míst uzavírky i doba trvání. Dokládá se i návrh objížďky v grafické podobě. Objížďku a dopravní značení tedy navrhuje žadatel.

V praxi většina žadatelů spolupracuje s firmami specializujícími se na dopravní značení. Tyto firmy jim pomáhají objížďku i správné značky navrhnout. Jednou z nich je například i firma AZznačky, jež působí v Praze a Brně.

Dočasné dopravní značení instalují profesionálové

Pro uzavírky a objížďky se instaluje nové dočasné dopravní značení. Stavební firmy a jiné subjekty, které jej potřebují, si ho obvykle pronajímají. Firmy nabízející pronájem značek, jako je výše zmiňovaná AZznačky, obvykle zajišťují i jejich instalaci. Značky k silnicím nemůže umisťovat jen tak kdekdo, povolení má pouze oprávněná osoba. Dočasnou podobu může mít nejen svislé dopravní značení, ale také to vodorovné. Vodorovné dočasné značky mívají žlutou barvu a zpravidla se jedná o fólii, která se po skončení uzavírky zase odlepí.

Až příště uvidíte značku „Musíme to opravit“, zkuste nebýt naštvaní. Silnice se opravují proto, aby se vám po nich dobře jezdilo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sixteen + seventeen =