Mějte své finance pod kontrolou

V dnešní ne zrovna příznivé době je třeba pečlivě plánovat každý výdaj tak, aby v budoucnu výrazně neohrozil finanční situaci rodiny. A nejedná se jen o výdaje i peníze, které máte naspořené můžou ztrácet svou hodnotu a to díky inflaci, která se v současné době v ČR pohybuje okolo 1,4% hraje svou nezanedbatelnou roli. Je pravda, že míra inflace je v dnešní době o poznání nižší, než v době před 8-10 lety, ale i současná míra může mít na vaše úspory z dlouhodobého hlediska negativní vliv.

O peníze je třeba se starat

Hodně z nás žije s vědomím, že o peníze uložené na bankovním účtu není třeba se nějak zvlášť starat. Jak jistě víte, na běžném účtu je jen minimální úročení, které nedosahuje výše inflace. Z toho vyplývá, že nám úspory sice vykazují nějaký minimální zisk, ale právě díky inflaci se toto maže. Názorný vliv inflace na vaše úspory je znázorněn v tabulce uveřejněné na stránkách www.penizenavic.cz.

 

Částka úspor

Roční inflace

Reálná hodnota úspor za 6 let

300 000 Kč

1 %

282 614 Kč

300 000 Kč

%

266 392 Kč

300 000 Kč

%

251 246 Kč

300 000 Kč

%

237 095 Kč

300 000 Kč

%

223 865 Kč

300 000 Kč

%

211 489 Kč

300 000 Kč

%

199 903 Kč

300 000 Kč

%

189 051 Kč

300 000 Kč

%

178 881 Kč

300 000 Kč

10 %

169 343 Kč

 vlastní výpočet autora – www.penizenavic.cz

 

Z výše uvedené tabulky plyne, že během několika málo let můžete díky inflaci „přijít“ i o několik desítek tisíc korun. A to není jistě málo. Je tedy nasnadě, abychom se o své finance starali buď sami, nebo společně s odborníkem, který vám kvalifikovaně poradí, jak s naspořenými penězi naložit. Na trhu existuje řada finančních poradců, kteří vám jsou schopni vytvořit bezplatně návrh, jak se svými financemi efektivně naložit. Váš finanční plán by měl být základem dalšímu zhodnocování peněz.

Buďte zodpovědnými rodiči

Finanční situaci řeší i mnoho mladý rodin. Nejenom vzorná výchova dětí patří k zodpovědnosti. Poskytnout dítěti tu nejlepší výchovu závisí i na finančním zabezpečení celé rodiny. Rodiče chtějí logicky pro své děti to nejlepší, bohužel právě to nejlepší není nikdy zdarma. Různé kroužky a aktivity citelně zasáhnou rodinný rozpočet, proto je lepší se na ně dopředu připravit. Především se jedná o finanční rezervu, kterou je lépe začít budovat co nejdříve. Během mateřské dovolené rodině klesají příjmy, i když sociální systém v Česku patří k těm vyspělejším. Mateřská dovolená, resp. peněžitý příspěvek v mateřství vychází z hrubé mzdy, kterou rodička dosahovala před nástupem na mateřskou. Čím větší příjem měla, tím je znatelnější pokles příjmů.

Obdobný pokles příjmů je i při čerpání rodičovské dovolené, která bezprostředně navazuje na mateřskou. Celková výše příspěvku je 220 000 Kč, kterou si rodič může vybrat do určitého věku dítěte, nejvíce však do 4 let. Nejčastěji však rodiče volí délku příspěvku do tří let dítěte, měsíční výše tak činí 7600 Kč. A to už je citelný pokles příjmů.

Sami vidíte, že být připraven není jen fráze, ale právě taková příprava se vám v budoucnu vyplatí. Na trhu existuje řada produktů, která vám je schopna v těžkých finančních chvílí pomoci. Stačí si jen vybrat ten správný.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

ten + 10 =